FANDOM


The Ticket Song to krótka piosenka z odcinka "Bileto-chaos", wykonywana przez Gildę . To była kolejna nieudana próba Gildy przekonania Księżycową Wiedżmę do oddania jej drugiego biletu na Galę Grand Chaosu. Ponadto, jak powiedziała Księżycowa Wiedźma, próba Gildy była znacznie mniej subtelna niż jej przyjaciół.

Tekst (wersja polska)Edytuj

The Ticket Song (wersja polska)
Odcinek "Bileto-chaos"
Postać/ci Gilda
Długość 0:16
Sezon Sezon 1
[Gilda]
Wiedźma pędzi niby wiatr,
Co dnia, co dnia!
Wiedżma: Gilda...
[Gilda]
Czy ktoś jeszcze nienawidzi jej jak ja,
Tak jak ja, jak ja?
Wiedżma: Gilda!
[Gilda]
Ugościć ją czym tylko mam,
Tak chcę, tak chcę!
Wiedżma: Gilda.
[Gilda]
To może bilet na straszną galę da mnie!
Wiedżma: GILDA!

Tekst (wersja angielska)Edytuj

The Ticket Song (wersja angielska)
Odcinek "Tickets-Disharmony"
Postać/ci Gilda
Długość 0:16
Sezon Sezon 1
[Gilda]
Witch rushing like the wind,
Every day, every day!
Wiedżma: Gilda...
[Gilda]
Does anyone else hate it as I do,
Like me, like me?
Wiedżma: Gilda!
[Gilda]
Accommodate whatever you have it,
Yes I want, I want it!
Wiedżma: Gilda.
[Gilda]
This could ticket for the gala will give me terrible!
Wiedżma: GILDA!