FANDOM


Music World
Odcinek Z kronik grupy znaczkowej
Postać/ci Discord
Długość 0:48
Sezon Sezon 1

Music World - piosenka śpiewana przez Discorda, w odcinku "Z kronik grupy znaczkowej". Wielki krzak, ratuje Discord'a przed upadkiem. Ten, jest zachwycony ćwierkami ptaków, brzęczeniem pszczół i innymi dźwiękami natury.

Wersje Edytuj

Wersja polska Edytuj

[Discord]
Czy ktoś słyszał o takim miejscu jak
Z marzeń
Czy ktoś wiedział, że los mi takie miejsce
Pokaże
Wśród drzew, kuka kukułka
Pyszny miód robi pszczółka,
Brzęcząc przy tym radośnie
Tak
Muzyczny świat!
Oh, miejsce to z marzeń jest,
Ja to już teraz wiem,
Brzęczy radośnie pszczółka,
Wśród drzew kuka kukułka,
Ćwierkają ptaszki radośnie,
Bo tutaj na zawsze magia zostanie!

Wersja oryginalna Edytuj

[Discord]
Has anyone heard of a place like
With dreams
Does anyone know the fate me a place
Displays
Among the trees, kuka cuckoo
Delicious honey bee doing,
Humming happily while
Yes
Music world!
Oh, that place of dreams is,
I know it now,
Hums happily bee,
Among the trees kuka cuckoo
Birds chirp happily,
Because here magic is forever!