Fandom

Chaos to Magia Wiki

Music World

156stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Music World
Odcinek Z kronik grupy znaczkowej
Postać/ci Discord
Długość 0:48
Sezon Sezon 1

Music World - piosenka śpiewana przez Discorda, w odcinku "Z kronik grupy znaczkowej". Wielki krzak, ratuje Discord'a przed upadkiem. Ten, jest zachwycony ćwierkami ptaków, brzęczeniem pszczół i innymi dźwiękami natury.

Wersje Edytuj

Wersja polska Edytuj

[Discord]
Czy ktoś słyszał o takim miejscu jak
Z marzeń
Czy ktoś wiedział, że los mi takie miejsce
Pokaże
Wśród drzew, kuka kukułka
Pyszny miód robi pszczółka,
Brzęcząc przy tym radośnie
Tak
Muzyczny świat!
Oh, miejsce to z marzeń jest,
Ja to już teraz wiem,
Brzęczy radośnie pszczółka,
Wśród drzew kuka kukułka,
Ćwierkają ptaszki radośnie,
Bo tutaj na zawsze magia zostanie!

Wersja oryginalna Edytuj

[Discord]
Has anyone heard of a place like
With dreams
Does anyone know the fate me a place
Displays
Among the trees, kuka cuckoo
Delicious honey bee doing,
Humming happily while
Yes
Music world!
Oh, that place of dreams is,
I know it now,
Hums happily bee,
Among the trees kuka cuckoo
Birds chirp happily,
Because here magic is forever!

Więcej w Fandom

Losowa wiki