FANDOM


Art of the Dress znane również jako Trixie song Dressmaking Song to piosenka, która pojawia się w odcinku "Sukces spod chaosu". Śpiewana jest przez Trixie, a w jej dalszej części również przez jej przyjaciół. Piosenka opisuje zmagania Trixie w uszyciu najpiękniejszych ubrań dla Czarownicy, Gildy, Sombry, Chrysalis i Discord'a.

Tekst (wersja polska)Edytuj

Art of Dress
Odcinek "Sukces spod chaosu"
Postać/ci Trixie
Śpiewany przez Agnieszka Fajhlauer
Długość 1:42
Sezon Sezon 1
[Trixie]
Szew za szwem
Szyję suknię Wiedżmy
Jak już wiem
Znajdę chaostyczny fason w parę chwil
Odpowiedni kolor, chaostyczne znajdę trendy
Żeby nowoczesny miała styl
No i pasowała do jej twarzy
Taka mi się suknia marzy
Dysharmoniczna tak jak sen
Żyć, by szyć
Takie mam zadanie
Nić gna nić
Zawsze decyduje dobry krój
Potem już ozdoby według chaotycznej mody
Żeby się podobał wszystkim strój
Chociaż biznes w głowie ma
Czy pasować będzie kostium ten?
Dla Sombry już wnet
Wzór wyszedł świetnie
Dla Gildy w kolorze szarości
Discordowi nuty wepnę!
Niech jeszcze pomyślę - czy to nie tandetne?
Czas już dać coś odważnego
Stal i wiatr
Spójrzcie - skrzydła zepnie hak
Żeby miała wdzięk sukienka ta
Rzepy się, zapięcia, modne dam.
Jescże dziur kilka aby fajniej było
A to wszystko aby roztaczały wokół blask
Jak punkciki z srebrnych gwiazd
Dla Królowej Podmieńców jest w sam raz
Szew za szwem, nić gna nić
Dzień za dniem żyć, by szyć
Tnij i szyj tu i tam
Chwyć swą nić, zrób to sam
Ja sztukę szycia już znam

Repryza[1]Edytuj

Art of Dress (repryza)
Odcinek "Sukces spod chaosu"
Postać/ci Trixie
Śpiewany przez Agnieszka Fajhlauer
Długość 1:42
Sezon Sezon 1
Wiedżma: Gwiazdozbiory na pasie muszą być zrobione dokładnie. Orion ma w pasie trzy gwiazdy, nie cztery.
[Trixie]
Szew za szwem
Nie-trzeba się pośpieszyć
Mija dzień
A wiadomo - klient racji nie ma
Ale dzegoś mu za dużo lub za mało
A ja zrobić biznes super chce
I zależy mi, by się udało
Trochę to za długo dzisiaj trwa
Łączymy wszystko w całość.
Gilda: Nie myślisz, że na mojej sukni powinny być kamienie?
Trixie: No, nie wiem…
Gilda: Szary pył?
Trixie: Nie..
Gilda: Tak, szary pył!
[Trixie]
Chwila za chwilą
Nie-trwam, by szyć
I pracy ciągle tyle
Lecz to nic
Moja panno, czasem już brak mi słów
A tobie o co chodzi znów?
Chyba, miła Chrysalis, wszystko wiesz
No bo tu Sombra czeka też!
Wiem już, co zrobię
Każdy inny ma gust
Wszystkim nie dogodzę
Swoją wizję mam, chcę wierna być sobie!
Wiedżma: Ten gwiazdozbiór to Wielki Pies, nie Karzeł.
Discord: Francuskie haute couture, nie-proszę.
Trixie: Uch…
Król Sombra: A jeśli będzie deszcz? Kalosze!
Gilda: Jeszcze szary pył! Nie, teraz za dużo. Więcej kamieni! Y, mniej kamieni. Nie, już wiem!Łzy!
Trixie: Łzy?
Gilda: A dla kogo ta suknia?!
Trixie: Niech będą tasiemki.
Chrysalis: Słucham?
Trixie: Nie każesz mi też czegoś zmienić?
Chrysalis: Nie, moja ma po prostu być fajna.
Trixie: Kolor się nie podoba?
Chrysalis: Nie, jest w porządku, tylko niech wygląda fajniej.
Trixie: Może zły fason?
Chrysalis: Fason jest dobry tylko niech całość wygląda, no wiesz, fajniej.
O jakieś 20% fajniej.
[Gilda]
Każda pragnie budzić ożywienie.
[Chrysalis]
Każda ma zupełnie inny gust.
[Wiedżma]
A naprawdę nie-liczy się marzenie.
[Discord]
No i jakie robi się wrażenie.
[Król Sombra]
Inne mamy grzywy, inne oczy.
[Wszyscy]
Ważne by budżetu nie przekroczyć.
[Trixie]
Bywa, że pomyłka też się zdarza
Lecz ważne jest to, by się pokazać!
Szew za szwem, chwyć swą nić
Dzień za dniem żyj, by szyć
Szyj i tnij, gdy masz czas
Żyj i szyj raz po raz
Gdy sztukę szycia już znasz!

Tekst (wersja angielska)Edytuj

Art of Dress
Odcinek "Chaos for Succes"
Postać/ci Trixie
Długość 1:42
Sezon Sezon 1
[Trixie]

Stitch by stitch :: Witches :: neck dress As we know :: Chaostyczny :: I'll find fashion in a few moments Suitable :: color, chaostyczne find trends

To have a modern style
Oh and fit her face

Such :: I dream dress Disharmonic :: just like a dream

Live to sew

That's my job :: Gna :: thread thread Always decide :: good fit Then we ornaments :: by chaotic fashion

To be enjoyed all dress
While business in mind is
Is This costume will fit?

For now Sombry :: soon

Model :: went well

For Gilda Gray in color

Wepnę :: Discordowi notes! More :: Let me see - is not that cheesy?

It's time to give something bold
Steel and wind

Look :: - wings will combine hook

To have this dress charm
Velcro to fasten, fashionable ladies.
Jescze several holes that were cooler
And all around brilliance to roztaczały
How specks of silver stars

Queen :: changelings is just right

Suture for suture strand tendons thread
Day after day live to sew

Cut and sew :: here and there

Grab his thread, do it yourself
I already know the art of sewing

Repryza[2]Edytuj

Art of Dress (repryza)
Odcinek "Chaos for Succes"
Postać/ci Trixie
Długość 1:42
Sezon Sezon 1
Luna: Constellations on the belt must be done carefully. Orion has three stars in the belt, not four.
[Trixie]

Stitch by stitch :: You need to hurry :: Day passes ::

And we know - the customer is right

Something :: him too much or too little

A seamstress knows his role
I depend on her to succeed
Little it takes a long time today
We combine all together.
Gilda: You do not think that my dress should be crystal?
Trixie: I do not know ...
Gilda: Grey Dust?
Trixie: No. ..
Gilda: Yes, gray dust!
[Trixie]

Moment by moment ::

Trwam to sew
I still work as much

But it's ::

My lady, sometimes I have no words
And what is it you again?
I think, nice Chrysalis, everything you know

Because here :: Sombra waiting too!

I already know what I'll do
Everyone else has a taste

Not everyone will accommodate :: His vision :: I have, I want to be true to yourself!

Luna: This is a Big Dog constellation, not dwarf.
Discord: French haute couture, please.
Trixie: Uh ...
King Sombra: What if it rains? Galoshes!
Gilda: Still gray dust! No, now too much. More crystals! Y, less crystals. No, I know! Ribbons!
Trixie: ribbons?
Gilda: And for whom is this dress!
Trixie: Let there be ribbons.
Chrysalis: What?
Trixie: Do not tell me to change a thing?
Chrysalis: No, mine is just to be nice.
Trixie: color like?
Chrysalis: No, it's fine, just let it looks cooler.
Trixie: Can a bad cut?
Chrysalis: fashion is good just let it looks, you know, more fun.
About about 20% cooler.
[Gilda]

Each wants to wake :: recovery.

[Chrysalis]
Each has a different taste.
[Luna]
A really important dream.
[Discord]
Well, that makes an impression.
[King Sombra]
Others have manes, other eyes.
[All]
Important to the budget is not exceeded.
[Trixie]
Sometimes the error also happens
But it is important to the show!
Seam for seam, grab his thread
Day after day live to sew

Sew and Cut :: when you have the time

Live and neck again and again
If you know the art of sewing!

Błąd rozszerzenia cite: Istnieje znacznik <ref>, ale nie odnaleziono znacznika <references/>